Service Unavailable.

Vrij zijn

Je bent vrij wanneer je je niet meer geroepen voelt je standpunt te verdedigen, geen stereotypen meer gebruikt en geen extreme voorkeuren of antipatieën meer koestert jegens mensen die je nauwelijks kent. Je bent vrij als je niet meer toegeeft aan je woede of je angst, als je je leven leidt vanuit bescheidenheid en niet meer door agressie wordt gedreven. Als je in plaats van opzichtig paraderen zachtjes loopt, als je woorden niet meer minachtend maar voedend zijn, als je ervoor kiest alleen je liefde tot expressie te brengen. Hoe weet je dat je vrij bent ? Dat weet je als je niet meer bang bent, maar gelukkig en op je gemak. Je weet dat je vrij bent als je niet meer afhankelijk bent van de goedkeuring of de kritiek van anderen, als je niet meer de behoefte hebt om bevestiging bij anderen te zoeken, als je gelooft dat je goed genoeg bent zoals je bent. Je bent vrij zodra je je kunt overgeven aan het moment, aan wat is, en erop durft te vertrouwen dat het universum je welgezind is. Je bent vrij op het moment dat je wrok en verwijten loslaat en ervoor kiest te vergeven.

Deepak Chopra / Het geluk in jezelf

Share Button