Service Unavailable.

Verslaving

Verslaving is de meest wijdverbreide ziekte van de beschaving en ze staat direct en indirect in verband met alle ziekten. Behalve lichamelijke verslavingen zoals verslaving aan eten, tabak, alcohol en drugs zijn er psychische verslavingen zoals verslaving aan werk, seks, televisie kijken, winkelen, er jong uitzien, controle, lijden, angst, sentimentaliteit en perfectie. Hoe komt ’t dat we verslaafd zijn aan al deze dingen ? We zijn verslaafd omdat we niet vanuit onze bron leven. We zijn het contact met onze ziel kwijtgeraakt. Het excessief gebruiken van voedsel, alcohol of drugs is in wezen een stoffelijk antwoord op een behoefte die in feite niet stoffelijk is. Zelfdestructief gedrag is niet-herkende spirituele hunkering. Alle verslavingen zijn eigenlijk een zoektocht naar de verrukking van de geest. Telkens weer zoeken mensen voor het overwinnen van hun verslaving hun toevlucht tot psychologische methoden, gedragsverandering of medicijnen. Geen van allen bieden ze een duurzame oplossing. Verslaving kan alleen op spiritueel niveau definitief worden overwonnen.

Deepak Chopra / Het geluk in jezelf

 

Share Button