Service Unavailable.

Karma 2

Een werkelijk goede keuze voor jou, kan alleen maar een goede zijn als deze geen schade toebrengt aan anderen en alles wat leeft. Lever je in op het gebied van je integriteit, met andere woorden: doe je iets waarvan je diep van binnen weet dat dit negatieve gevolgen heeft voor jezelf, iets of iemand anders (hoe futiel dit ook lijkt), dan ben je een negatieve oorzaak- en gevolgrelatie aan het scheppen. Spiritueel leven is daarom in feite niets anders dan bewust zijn, en proberen te leven naar de hoogste waarheid van dit moment. We weten niet meer dan we nu weten. Elke keer dat je eigenlijk beter weet maar niet doet, ben je bezig je integriteit, je eigen heelheid te schaden en kalf je steeds ’n beetje van jezelf af. We scheppen geen karma als we echt niet beter weten; we scheppen karma als we wel beter weten maar niet beter dóen. Als we de waarheid kennen, maar ons leven niet naar waarheid gestalte geven.
Karma werkt gelukkig net zo sterk als het om positieve daden en intenties gaat. Je ervaart deze wet al naargelang de manier waarop je in het leven staat. Het belangrijkste om te beseffen is dat het er bij karma vooral om gaat wat je nu doet. Je leeft nu, dus alles wat er op je weg komt zijn uitnodigingen om nu integer en zuiver te handelen en om zo dus geen nieuw karma te creëren.  Het zijn bovendien gelegenheden om nu af te rekenen met negatieve, destructieve gedachtepatronen. Immers, niet alleen met je daden, maar ook met je gedachten, gevoelens en overtuigingen creër je. Ook daarmee schep je karma.

2009 Annemarie Postma / Ziels Eigenwijs

 

Share Button